banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

Головна сторінка > Запобігання проявам корупції

Запобігання проявам корупції

План заходів щодо запобігання та протидії корупції у Кіровоградському облводресурсів на 2018 рік

План заходів

№ з/п

Зміст  заходів

Термін

 виконання

Відповідальний

за виконання

1

Забезпечити безумовне дотримання вимог  антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції

Постійно

Начальники відділів

2

Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Постійно

Відділ економіки,

керівники водогосподарських організацій

3

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства стосовно передачі державного майна у користування на умовах оренди

Постійно

Керівники водогосподарських організацій

4

Передбачити у планах підвищення кваліфікації на 2018 рік вивчення питань антикорупційного законодавства

Протягом року

Провідний інженер з підготовки кадрів

5

Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів серед посадових осіб

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

6

Закупівлю робіт з будівництва об’єктів та споруд здійснювати в системі електронних закупівель відповідно до Закону України від 25.12.15 № 922-VIII «Про публічні закупівлі». Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель

Постійно

Тендерний комітет,

керівники водогосподарських організацій

7

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості, дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. Неухильно дотримуватись вимог постанови КМУ від 23.04.14 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

Постійно

Керівники водогосподарських організацій, відділ бухгалтерського обліку та звітності

8

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувати щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками

Постійно

Керівники водогосподарських організацій

9

З метою ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

Постійно

Керівники водогосподарських організацій, головний юрисконсульт

10

Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії облводресурсів питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

Не менше

ніж 1 раз

в півріччя

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

11

Забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, у рубриці «Запобігання проявам корупції» систематично висвітлювати діяльність облводресурсів, пов’язану з використанням бюджетних коштів та роботою щодо запобігання службовим злочинам

Постійно

Відділ економіки, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

12

Проаналізувати стан виконання посадовими особами вимог розділу VII Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї за 2017 рік та подати відповідну інформацію керівництву облводресурсів

Квітень

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, керівники водогосподарських організацій

13

Забезпечити тісну співпрацю з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна. Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення

Постійно

Керівники водогосподарських організацій, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

14

Систематично інформувати Держводагентство про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції

Щоквартально до 10 числа

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                                                 А.Гладка

Ознайомлено:

Бойко О.

Гайдук К.

Козачок Г.

Бабій В.

Сокуренко І.

Хмельницька О.

Стамат А.

Переверзєва Л.

Куропятник С.

Цимбаленко Ю.Інформація про роботу Кіровоградського облводресурсів з питань запобігання та протидії корупції у 2017 році

З метою забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції водогосподарськими організаціями Кіровоградської області впродовж 2017 року забезпечувалось:

- безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізація системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених Указами Президента України та рішеннями Уряду;

- впровадження механізмів зменшення рівня корупції відповідно до чинного антикорупційного законодавства України;

- з метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів, дієвий контроль за виконанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм;

- оперативний контроль за безумовним дотриманням робіт, наданням послуг, придбанням товарно-матеріальних цінностей та дієвий контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель;

- ефективне та раціональне використання державного майна та безумовне дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна, передача майна в оренду здійснюється виключно на конкурсній основі;

- виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету;

- щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками організацій, які належать до сфери управління Держводагентства;

- щомісячний контроль за станом використання майна працівниками облводресурсів;

- реалізація комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуються вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;

- під час проведення конференцій, семінарів, засідань, висвітлення інформації щодо формування негативного ставлення громадян до корупції.

Порушень вимог антикорупційного законодавства у водогосподарських організаціях області не зафіксовано.